Back to Top
 
 
 
Uit de kronieken van Hof Verse - boer Christoph vertelt

Onze boerderij heeft een lange geschiedenis.

Wie lange genaHoe lang er in Melbecke al precies landbouw wordt bedreven, blijft ongewis.
Uit oude documenten blijkt echter dat onze familie de boerderij al sinds de 14e eeuw bestiert.
Meer dan 700 jaar geleden, in 1307, werd de naam Veeße voor het eerst genoemd in verband met de boerderij. Destijds was de boerderij een pachtboerderij die toebehoorde aan de graven van Arnsberg. De pachters Veeße veranderden in 1395 hun naam in Verßen.
In 1468 kon de familie de boerderij en wat land van de graaf kopen. Geleidelijk aan kwam er tot 1632 meer land bij. De volgende naamsverandering vond plaats in 1691 en sindsdien heten we Verse.
1769 was een slecht jaar:
Een brand verwoestte het huis en de stallen. In 1771 begonnen onze voorouders met de bouw van een huis in vakwerkstijl en in 1773 konden ze er intrekken.
Dit historische vakwerkhuis is tot op de dag van vandaag het hoofdgebouw van onze boerderij. In de periode tussen 1865 en 1936 behoorde zo'n vijftien hectare bouwland, twintig hectare gras- en weiland, twintig hectare bos en meer dan een hectare groente- en boomgaarden tot de boerderij van de familie Verse.
De boerderij had vijftien melkkoeien en twee stieren, veertig varkens, twintig kippen en zeven zware werkpaarden. Onze grootouders Julius en Helene Verse namen in 1936 een gemengd bedrijf over, zoals in die tijd gebruikelijk was in Sauerland.
Ze zorgden voor het vee, bewerkten grasland, verbouwden graan en beheerden de bossen. In de loop der jaren verpachtten onze grootouders extra land en hebben zij de veestapel uitgebreid. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw ondersteunden verschillende medewerkers hen in hun werkzaamheden op de boerderij.
Zelfvoorziening was een vanzelfsprekendheid, net als huisslacht. Tot ongeveer 1960 verrichtten de koudbloedige paarden zwaar werk op het land en in het bos. Daarna vervingen tractoren en machines de werkpaarden. Onze grootouders runden de boerderij tot 1977. Toen namen onze ouders Hans en Margarete Verse de boerderij over.

Moderne tijden komen naar de rechtbank met verzen

Met de overdracht aan onze ouders brak de moderne tijd aan op de boerderij. Het was zaak om een specialisatie te kiezen en experts adviseerden om te kiezen voor melkveehouderij.
Hans en Margarete gingen op pad, bezochten de eerste ligboxenstallen in Noord-Duitsland en Nederland. Daarop besloten zij het traditionele gemengde bedrijf om te vormen tot een toekomstgericht melkveebedrijf.
De bouw begon snel en met kerst 1978 konden zeventig melkkoeien hun intrek nemen in hun nieuwe, ultramoderne stal. Tijdens een open dag in het voorjaar van 1979 was het aantal bezoekers enorm, want onze ligboxenstal was één van de eersten in de omgeving. In de daaropvolgende maanden hield de belangstelling aan. Er kwamen regelmatig bussen met boeren en plattelandsvrouwen uit Duitsland en Nederland om onze vooruitstrevende stal te bezoeken.
Nadat de belangstelling van onze vakbroeders was weggeëbd, bleef onze boerderij een populaire bestemming voor schoolklassen die iets wilden leren over moderne landbouw.
In 1995 nam ik, Christoph Verse, als jonge boer het bedrijf over. Ook toen het voor boeren moeilijker werd en de melkprijzen daalden, hielden we stand. We kochten meer melkquota's, verpachtten extra land, vergrootten onze veestapel en waren van plan om de stal uit te breiden.
Helaas kwam het niet zover, want in 1999 kreeg ik een arbeidsongeval met een ernstige knieblessure tot gevolg. In 2002 gebeurden er nog eens drie arbeidsongevallen.
Het laatste ongeval resulteerde in een ernstige, chronische ziekte. Hierdoor moesten we met pijn in het hart de melkveehouderij opgeven. In 2005 werd mijn broer Andreas Verse eigenaar van de familieboerderij. Kippen waren nu de enige dieren op onze boerderij. We breidden onze kippenhouderij uit en konden de eieren tot 2014 rechtstreeks op de markt brengen.
Toen stopten we vanwege de leeftijd van mijn ouders en om gezondheidsredenen met het houden van kippen. Sindsdien schrijven we samen een nieuw hoofdstuk in de lange geschiedenis van de boerderij:
de transformatie van de traditionele boerderij tot een moderne vakantieboerderij in één van de meest idyllische gebieden van Sauerland.
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.